Prezentare Proiect

Proiect :

Proiect :

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE SRL a demarat începând cu data de 02 iulie 2018 proiectul cu titlul: ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST.

Liderul de proiect (LP1) este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial (asociație nonguvernamentală) constituită conform OG nr.26/30.01.2000 cu modificările și completările ulterioare.

Partenerul unic de proiect (P2) este o persoana juridica de drept privat acreditată ca Furnizor de formare profesională in conformitate cu OG nr.129/31.08.2000, Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivele proiectului sunt:

Proiect :

  • Creșterea accesului la ocupare pentru un număr de minim 352 persoane din categoria: șomerilor și persoanelor inactive (50%), persoanelor de etnie romă (20%), persoanelor din mediul rural (30%), din regiunea de dezvoltare sud-est, județele Tulcea, Constanța, Brăila și/sau Galați, prin furnizarea gratuită, către fiecare membru din grupul țintă, a unui pachet personalizat de măsuri din categoria serviciilor de informare și consiliere psihoprofesională, a serviciilor de mediere a muncii și/sau a serviciilor de formare profesională, alături de acțiuni inovative sociale suport de creare a propriului model de ocupare într-o activitate independentă, în termen de 18 luni.

Proiect :

  • Asigurarea cadrului optim de furnizare a măsurilor de creștere a ocupării pentru un număr de minim 352 persoane din categoria: șomerilor și persoanelor inactive (50%), persoane din mediul rural (30%), persoane de etnie romă (20%), din regiunea de dezvoltare sud-est, județele Tulcea, Constanța, Brăila și/sau Galați, prin profilarea sau actualizarea nivelului ocupabilității și definirea particularizată a intervențiilor pentru fiecare persoană în parte, în termen de 18 de luni.

Proiect :

  • Dezvoltarea capacității de ocupare pentru un număr de minim 352 persoane din categoria: șomerilor și persoanelor inactive (50%), persoane din mediul rural (30%), persoane de etnie romă (20%), din regiunea de dezvoltare sud-est, județele Tulcea, Constanța, Brăila și Galați, prin furnizarea pachetelor personalizate de măsuri creionate pentru fiecare membru al grupului țintă, în termen de 18 de luni.

Proiect :

  • Diversificarea oportunităților de ocupare pentru membrii grupului țintă prin dezvoltarea, implementarea și testarea de soluții de inovare socială menite să susțină furnizarea de competențe de bază ce răspund nevoilor de ocupare prin dezvoltarea unei activități independente, promovarea egalității de șanse și a dezvoltării durabile.

Activitățile derulate în acord cu prevederile programului sunt:

Activitățile derulate în acord cu prevederile programului sunt:

Derularea de sesiuni de promovare și animare adresate persoanelor vizate, pentru ca acestea să participe la activitățile proiectului.
Recrutarea și selecția membrilor grupului țintă și definirea particularizată a intervențiilor pentru fiecare persoană.
Furnizarea serviciilor de informare și consiliere psihoprofesională a membrilor grupului țintă.
Furnizarea serviciilor de mediere profesională a membrilor grupului țintă.
Furnizarea către membrii grupului țintă a sesiunilor de formare profesională acreditată conform OUG 129/2000 Republicată, nivel inițiere, specializare sau perfecționare, derulate sau subcontractate de Liderul de proiect.

Domeniile vizate sunt:

  • Operator introducere, validare și prelucrare date;
  • Contabil;
  • Cameristă;
  • Competențe antreprenoriale;

Furnizarea către membrii grupului țintă a sesiunilor de formare profesională acreditată conform OUG 129/2000 Republicată, nivel specializare și calificare, derulate de Partener.

Domeniile vizate sunt:

  • Electrician construcții
  • Electrician centrale electrice

Crearea și implementarea de noi abordări pentru ocupare pentru membrii grupului țintă, prin furnizarea de modele inovative și competențe de bază ce răspund nevoilor individuale de afaceri și conduc la asumarea și desfășurarea propriilor activități independente.

Promovarea către membrii grupului țintă a principiilor privind egalitatea de șanse și a dezvoltării durabile.

Grupul țintă este reprezentat de șomeri și persoane inactive, din mediul rural și urban, inclusiv persoane de etnie romă din județele Tulcea, Constanța, Brăila, Galați.
Fiecare membru al grupului țintă va beneficia de măsuri personalizate.