Achiziție aparat de fotografiat

Publicat în categoria : Achiziții

Data: 10.07.2018

SC MARITIME INDUSTRY ELECTRIC SERVICE SRL, cu sediul social în Municipiul Tulcea, strada Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și depozitare, camera nr. 8, etaj 1, județ Tulcea, înregistrată la Registrul Comertului Tulcea sub numărul J36/102/2007, cod fiscal RO 21212219, telefon 0240/536679, în calitate de Partener proiect (P2), organizează procedura de Achiziție aparat de fotografiat, conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, pentru proiectul POCU/298/3/14/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, și 3.6. cu titlul ALEGE SĂ DEVII UN PROFESIONIST, SMIS 120422.

Informațiile sunt detaliate în document anexat:Specificatii tehnice.

Clarificare 1:
Luna calendaristică de depunere a ofertelor este luna iulie (07) 2018. Dintr-o regretabilă eroare de redactare în specificațiile tehnice a fost trecută luna iunie (06). Ziua limită de depunere va rămâne nemodificată.

Modificare procedură achiziție:
Termenul de depunere de oferte de preț pentru prezenta procedură se modifică de la data inițial stabilită, de 16 iulie 2018, la data de 23 iulie 2018, deoarece nu s-au primit oferte de preț.
Celelalte date cuprinse în documentația atașată rămân neschimbate.