Dezvoltare Durabila

Publicat în categoria : Informări

Tematica „MEDIU” reprezintă o prioritate pe agenda de politici şi activităţi europene şi, cum România este un stat membru al UE, această tematică este o prioritate şi pe agenda naţională. De altfel Comisia Europeană prin intermediul Curţii Europene de Justiţie poate să iniţieze acţiuni împotriva statelor membre care nu pun în aplicare legislaţia UE în domeniul mediului, ele putând fi obligate să plătească amenzi substanţiale în cazul încălcării repetate a normelor în domeniu.

Pe cale de consecinţă, vom observa că, mediul reprezintă o componentă extrem de importantă în aria vieții cotidiene și a celei profesionale. Pe de o parte se regăseşte şi se justifică în orice tip de activitate ce se dorește a fi dezvoltată, context în care se recomandă detalierea unui capitol specific denumit „dezvoltare durabilă”. Pe de altă parte este susținut prin propriile linii de finanţare dedicate unei game diversificate de nevoi precum: protecţia biodiversităţii, a habitatelor, dezvoltarea de servicii publice mai eficiente şi mai performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, combaterea schimbărilor climatice, managementul eficient al deşeurilor, etc.

Dar de ce este atât de importantă această tematică? Răspunsul este simplu şi se referă la faptul că acum, poate mai mult decât înainte, s-a conştientizat faptul că resursele planetei sunt limitate iar presiunea exercitată asupra acestora creşte într-un ritm fără precedent. Cu alte cuvinte creşterea populaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai solicită mai multe resurse naturale, cum ar fi: apa, aerul, solurile şi biodiversitatea şi lipsa unui cadru comun şi constant de gestiune eficientă a acestora va genera în scurt timp diminuarea lor şi periclitarea vieţii.

Iată aşadar că suntem într-un punct în care mediul nu mai poate fi nici neglijat, nici separat de economie. În fapt considerentele de mediu şi cele economice sunt complementare, putând fi considerate două faţete ale aceleaşi monede „viaţa”, motiv pentru care trebuie creat un echilibru între nevoia de a încuraja dezvoltarea socio-economică şi utilizarea resurselor naturale ale planetei şi obligaţia de a oferi o moştenire sănătoasă generaţiilor viitoare.

În consecinţă, fie că vrem sau nu, orice investiţie ce se doreşte a fi implementată cu fonduri nerambursabile trebuie să ia în considerare şi să detalieze modul în care protejează mediul. Pe anumite programe, identificarea şi aplicarea unor măsuri concrete de protecţie a mediului, generează un plus valoare în grila de evaluare tehnică, constituindu-se în detaliul care face diferenţa între un proiect eligibil finanţat şi un proiect eligibil dar nefinanţat deoarece s-au terminat resursele financiare.

Recomandăm aşadar să abordaţi componenta de mediu cu maximă responsabilitate şi să încercaţi să vedeţi valoarea creată prin protecţia mediului şi nu limitele impuse de politicile din domeniu. În acest mod vă puteţi concentra şi canaliza resursele în găsirea unor soluţii şi nu veţi mai pierde timp preţios în încercarea de vă opune unui curent european, de altfel foarte puternic şi bine justificat.