EGALITATE DE ȘANSE PE CRITERII DE SEX DIN PERSPECTIVA PIEȚEI MUNCII

Publicat în categoria : Informări

Discriminarea pe piața muncii pe criteriul de sex reprezintă acea situație în care o persoană este dezavantajată, direct sau indirect, într-un context conex muncii, datorită faptului că are un anumit sex.

Principiul egalității de șanse din perspectiva apartenenței la sexul feminin sau sexul masculin își regăsește necesitatea aplicării cu precădere pe piața muncii, un domeniu cu cele mai complexe și frecvente cazuri de discriminare pe criterii de sex.

Aspectele din domeniul pieței muncii care sunt reglementate de legislația din România privind egalitatea de șanse și discriminarea pe criteriul de sex sunt:

 • Recrutarea și selecția de personal pentru posturile de muncă disponibile;
 • Formarea profesională continuă;
 • Salarizarea;
 • Maternitatea, creșterea și îngrijirea copilului;
 • Hărțuirea sexuală;
 • Drepturile la asigurări sociale;

În domeniul recrutării și selecției de personal legislația din România, în acord cu principiile privind egalitatea de șanse, asigură următoarele drepturi:

 • Alegerea și exercitarea liberă a unei profesii, ocupații, activități și loc de muncă;
 • Angajarea în toate posturile de muncă vacante și la orice nivel ierarhic;
 • Ocuparea funcțiilor și demnităților publice, civile sau militare;
 • Încheierea sau modificarea raportului juridic de muncă;
 • Informarea și consilierea profesională, participarea la programe în vederea inițierii și calificării pentru ocuparea unui loc de muncă;

În acord cu drepturile menționate legea interzice și sancționează contravențional următoarele:

 • Condiționarea participării la o anumită activitatea economică, a alegerii unei profesii, ocupații, activități în funcție de apartenența sa la un anumit sex.
 • Refuzul de angaja în muncă o persoană pe motiv că aparține unui anumit sex, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
 • Condiționarea ocupării unui post prin anunț sau concurs de sexul unei persoane;
 • Solicitarea testelor de sarcină sau folosirea maternității ca motiv de discriminare;
 • Stabilirea atribuțiilor și sarcinilor specifice unui post de muncă pe criteriul de sex;
 • În domeniul formării profesionale continue legislația din România, în acord cu principiile privind egalitatea de șanse, asigură următoarele drepturi:
 • Acces nediscriminatoriu la informare și consiliere profesională, programe de inițiere, specializare, perfecționare, calificare profesională;
 • În acord cu drepturile menționate legea interzice și sancționează contravențional următoarele:
 • Utilizarea unor practici de către angajator ce conduc la discriminarea pe criterii de sex;
 • În domeniul salarizării legislația din România, în acord cu principiile privind egalitatea de șanse, asigură următoarele drepturi:
 • Venit egal pentru muncă de valoare egală;
 • La muncă egală femeile vor avea un salariu egal cu al bărbaților;

În acord cu drepturile menționate legea interzice și sancționează contravențional următoarele:

 • Orice discriminare pe criterii de sex la stabilirea și acordarea salariului sau a altor drepturi sociale;
 • În domeniul protecției maternității, a creșterii și îngrijirii copilului legislația din România, în acord cu principiile privind egalitatea de șanse, asigură următoarele drepturi:
 • Acces egal și nediscriminatoriu la un loc de muncă;
 • Dreptul la sănătate și siguranță la locul de muncă;
 • Dreptul la concediul de maternitate plătit;
 • Dreptul la concediul postnatal;
 • Dreptul la dispensă pentru consultații prenatale în timpul programului de muncă;
 • Dreptul la concediul de risc maternal;
 • 2 pauze de alăptare în timpul programului zilnic de muncă;
 • Dreptul la alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap;
 • Implicarea bărbaților în viața de familie prin introducerea concediului paternal;
 • În acord cu drepturile menționate legea interzice și sancționează contravențional următoarele:
 • Orice discriminare pe criterii de graviditate sau maternitate;
 • Concedierea salariaților pe motiv de graviditate sau maternitate;

În domeniul hărțuirii sexuale legislația din România, în acord cu principiile privind egalitatea de șanse, asigură următoarele drepturi:

 • Introducerea în regulamentul intern de funcționare al instituției/firmei a unor paragrafe explicite cu privire la interzicerea comportamentelor specifice fenomenului de hărțuire sexuală;
 • Informarea tuturor angajaților cu privire la interzicerea hărțuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afișarea în locuri vizibile a unor extrase din regulamentul intern;
 • Informarea de urgență a autorităților publice cu atribuții în domeniu ori de câte ori au luat cunoștință de acte de hărțuire sexuală la locul de muncă;

În acord cu drepturile menționate legea interzice și sancționează contravențional sau penal următoarele:

 • Orice comportament activ sau pasiv, care prin efectele generate, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane, o comunitate;