Medierea muncii

Publicat în categoria : Informări

CERE SUPORT PENTRU ANGAJARE

Asociația Valori Dobrogene, asigură în cadrul proiectului suport pentru căutarea, identificarea și aplicarea pe un post de muncă compatibil intereselor profesionale.
Pentru aceasta sunt parcurse un set de etape pornind de la:

  1. Identificarea caracteristicilor postului de muncă vizat, în termeni de:
   1. Sarcini de muncă
   2. Responsabilităţi
   3. Condiţii de muncă
   4. Durata contractelor de muncă
   5. Pachet salarial
 1. Evaluarea competenţelor profesionale şi a abilităţilor personale ce se vor constitui în criterii de recrutare
 2. Elaborarea CV-ului personal și a Scrisorii de intenție dacă este cazul;
 3. Simularea unui interviu, dacă este cazul;

Beneficiile unui astfel de demers sunt:

 • Reducerea FLUCTUAŢIEI de personal prin identificarea candidaţilor cu adevărat interesaţi de o companie şi un post de muncă;
 • Reducerea COSTURILOR de căutare prin eficientizarea maximă a timpului şi costurilor afectate fiecărui post vacant identificat;
 • Reducerea TIMPULUI pentru căutare loc de muncă;

Suportul este gratuit pentru toți membrii grupului țintă (șomeri și persoane fără loc de muncă) pe toată perioada de derulare a proiectului. Persoanele interesate trebuie doar să solicite detaliile de participare, urmând apoi a fi ghidat în acțiunile sale de experții din proiect.