ANGAJAREA PE UN LOC DE MUNCĂ

Publicat în categoria : Informări

Angajarea pe un loc de muncă, ca demers de corelare a intereselor personale, a caracteristicilor proprii de personalitate, a cunoștințelor și competențelor profesionale cu sarcinile și atribuțiile unui post de muncă, este o activitate complexă în care sunt angrenate întotdeauna două părți: candidatul și angajatorul.
Fiecare parte trebuie să aibă definite foarte clar anumite aspecte proprii înainte de a intra în această relație. Pe de o parte candidatul pentru un post de muncă trebuie să-și cunoască foarte bine și în mod realist nivelul de dezvoltare personală și profesională, pe de altă parte angajatorul trebuie să aibă definite clar toate sarcinile și responsabilitățile viitorului angajat, astfel încât ulterior activitatea de muncă să nu se reducă la derulare efectivă ci la performanță și randament maxim.
Ce trebuie să cunoască un candidat la un post de muncă, astfel încât finalitatea să fie angajarea efectivă și ulterior ascensiunea profesională, ne propunem să vă prezentăm sintetic, pornind de la studii și teorii și finalizând cu recomandări practice și accesibile oricui.
Ca orice acțiune și angajarea pe un loc de muncă presupune parcurgerea, din partea unui candidat,a unor etape precum:
• Evaluare a situației profesionale prezente
• Stabilirea obiectivelor profesionale
• Planificarea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor
• Transpunere în realitate a planul de activitate

Evaluarea personalității. Identificarea aptitudinilor și intereselor.
Un prim pas recomandat este evaluarea personalității pentru identificarea aptitudinilor și a intereselor proprii, pentru conștientizarea limitelor personale și intereselor proprii.
Cel mai sigur mod de evaluare realistă a propriei persoane este testarea psihologică ce oferă informații obiective privind: trăsături, aptitudini, mentalități, comportamente, nivel al inteligenței, nivel de autonomie, tip de inteligență, tip de interese și alte caracteristici de personalitate.
Candidații pe un post de muncă trebuie să înțeleagă că prin evaluarea psihologică se obține doar un profil psihologic care este comparat ca nivel de conformare cu cerințele postului de muncă, astfel încât ulterior acea persoană să realizeze performanță, să aibă un randament maxim combinat cu satisfacție personală și motivație față de muncă.
Nu există „profil prost” sau „profil bun” ci doar un profil conform sau nu cu cerințele postului de muncă, așadar persoanele testate nu trebuie să-și facă probleme în legătură cu această investigare. Dimpotrivă ele trebuie să valorifice datele furnizate de rezultatele unei evaluări psihologice și să se orienteze către acele posturi de muncă susținute de profilul propriu de personalitate, pentru că doar în acest mod vor obține satisfacții suplimentare.

Evaluarea profesională
Studiile recente efectuate în domeniul științelor cognitive a demonstrat că principala diferență dintre experții unui domeniu și novici, nu stă în aptitudini, în trăsăturile de personalitate sau interesele lor ci în baza lor de cunoștințe. Cu alte cuvinte persoanele care excelează într-un anumit domeniu dispun de o bază de cunoștințe vastă. Deci practicarea unei meserii necesită cunoștințe specifice iar absența lor nu poate fi compensată nici de aptitudini, nici de interesul manifestat, nici de trăsăturile de personalitate.
Prin urmare pentru a putea prezice performanțele unei persoane într-un anumit domeniu în cadrul procesului de recrutare și selecție de personal se va recurge și la evaluarea cunoștințelor, atât în mod formal prin evaluarea diplomelor și certificatelor de formare profesională, cât și informală prin aplicarea unui test de cunoștințe creat de angajator sau recrutor.

Pornind de la aceste aspecte se conturează foarte clar de ce este atât de important, raportat la domeniul nostru profesional de interes, să ne actualizăm permanent cunoștințele, fie în mod autodidactic, fie prin parcurgerea diverselor cursuri de formare sau instruire profesională. În acest mod vom dispune în momentul angajării și de documente și de capacitatea de a completa testul de cunoștințe care să demonstreze expertiza noastră.

Așadar, dacă vă doriți un loc de muncă CONTACTAȚI-NE pentru a evalua împreună, GRATUIT, care sunt elementele specifice personalității voastre și ce cunoștințe noi ar fi necesare pentru a vă găsi un post de muncă compatibil.