ANTREPRENORUL

Publicat în categoria : Antreprenoriat

Succesul sau insuccesul unei activități antreprenoriale sunt condiționate, într-o mare măsură, de către antreprenor.

Dacă studiem dicționarul explicativ al limbii române vom observa că termenul de antreprenor este definit într-un mod extrem de limitat, respectiv ni se spune că: „antreprenór,oáre s.m. și f. = Conducător al unei antreprize. [< fr. entrepreneur]” .

Conform istoriei, originea acestui termen vine din economia franceză, „inventatorul” acestui termen fiind economistul francez Jean Baptiste Say, undeva în jurul anului 1800. Antreprenorul (entrepreneur), spunea Jean Baptist Say, este acea persoană care „transferă resursele dintr-o zonă cu productivitate mai scăzută într-una cu productivitate mai înaltă şi cu profit mai mare”, creând, prin urmare, valoare.

Pentru a defini antreprenorul într-un mod cât mai complet, trebuie să implicăm contribuția psihologiei, a sociologiei și perspectiva economică, deoarece:
• Studiile psihologice ne oferă răspunsuri cu privire la trăsăturile de personalitate care stau la baza startului, evoluției și succesului antreprenorial;
• Studiile sociologice se străduiesc să identifice contextul socio-cultural în care apare antreprenorul și condiţiile structurale şi culturale care favorizează apariţia acestuia.
• Perspectiva economică oferă tabloul factorilor economici cheie și efectele acestora asupra muncii antreprenorului;

Sub aspect psihologic antreprenorul de succes este o persoană definită printr-un set de trăsături precum: viziune, inteligență emoțională, creativitate, voință, determinare, orientare către rezultate, pasiune, motivaţia de performanţă, încrederea în sine, entuziasmul, controlul interior, aspiraţia la independenţă, autoeficacitate, tendinţa spre asumarea riscului şi tolerarea incertitudinilor.

Conform teoriilor psihologice, toate aceste trăsături personale interioare, susțin acțiunile economice ale indivizilor și-i ajută în stabilirea direcției de acțiune, independent de circumstanțele exterioare și de observațiile subiective ale mediului social.

Explicaţiile sociologice leagă profilul antreprenorului de succes de:
• oportunitatea de a dezvolta o ideologie antreprenorială și comportamente specifice antreprenoriatului datorită nașterii și evoluției sale în comunităţi, ţinuturi şi regiuni în care valorile legate de individualizare şi de antreprenoriat sunt mai răspândite, rolurile acestora în societate sunt mai valorizate și susținute inclusiv prin inițiative guvernamentale;
• capacitatea acestuia de a se plasa și dezvolta o reţea personală de relaţii, eterogenă din punct de vedere social, flexibilă și transparentă, cu creșterea nivelului de interacțiune;

Perspectiva economică susține că un antreprenor de succes ia naștere sub influența unei societăți economice caracterizată prin dezvoltare și creștere economică, pe motiv că, creșterea economică generează creșterea venitului pe cap de locuitor, aspect care conduce la creșterea cererilor de produse, servicii, lucrări, investiții personale. Aceste cereri stimulează inițiativa antreprenorilor, ce sesizează nevoile pieței și vin în întâmpinarea acestora prin crearea unor noi afaceri. Tot din punct de vedere economic antreprenorii sunt văzuți ca niște indivizi care introduc schimbări, inovații și noi ordini, datorită faptului că ei combină resurse materiale, forță de muncă și alte resurse pentru a le spori valoarea.

Corelând cele trei dimensiuni, putem spune că antreprenorul este un individ cu o personalitate deosebită, capabil să identifice noi oportunități, în contextul mediului spațial și temporal în care acționează, pentru crearea și dezvoltarea de activități economice ce satisfac o necesitate a unei societăți și îi aduc plus valoare.
Antreprenorul este cel care susține economia, prin curajul de care dă dovadă atunci când decide să introducă și să implementeze activități sau idei noi, inovatoare la nivel de domenii, produse, procese de producție, piață și organizații. Un antreprenor este persoana ce are capacitatea de a inova și a materializa cunoștințele în produse sau servicii de piață, personalizate la cerințele consumatorilor. „Antreprenorii sunt agenți ai schimbării care înțeleg că viitorul nu poate fi modelat, sistematizat sau instituționalizat, ei fiind suficient de întreprinzători ca să ofere tot felul de inovații pe care oamenii de rând le adoptă pentru că le consideră utile, inovații care construiesc viitorul nostru acum” .

Este important de subliniat, încă odată, faptul că profesia de antreprenor se poate învăța, la fel ca orice altă profesie. Atunci când cunoștințele teoretice sunt grefate pe abilități înnăscute această profesie se poate transforma în afaceri de succes, mult mai repede, decât în alte situații.

Antreprenorul este așadar elementul cheie, de legătură, dintre toate componentele de tip resursă ce constituie la un moment dat universul antreprenorial al unei afaceri.