Caracteristici ale Antreprenoriatului

Publicat în categoria : Antreprenoriat

Analizând diverse definiții și înțelegeri ale antreprenoriatului, putem identifica principalele sale caracteristici, înțelese ca însușiri specifice și dominate de manifestare. Dată fiind complexitatea fenomenului antreprenorial aceste caracteristici pot fi enunțate astfel:

1) Antreprenoriatul este o alegere și decizie umană.
La baza oricărei activități antreprenoriale se află dorința, intenția și voința unei persoane, sau a unui grup de persoane, de a-și dezvolta propria afacere. Factorul uman este esențial, determinant, declanșator și susținător al antreprenoriatului.

2) Antreprenoriatul este un sistem.
Pentru organizarea și derularea unei activități antreprenoriale un ansamblu de resurse, dependente între ele, se condiționează și orientează reciproc către obținerea unor obiective comune.

3) Antreprenoriatul se dovedește a fi divers ca formă de manifestare.
În structura unei activități antreprenoriale vom găsi aceleași elemente (resurse) structurale de bază, dar elementele prin sine sunt unice și diferite sub aspectul identității, a personalității, a cantității, a calității, motiv pentru care fiecare activitate antreprenorială devine unică și diferită în raport cu celelalte deși abordează același domeniu de activitate economică sau socială.

4) Antreprenoriatul are un scop prioritar economic.
Unul dintre principalele motive și rezultate ale unei activități antreprenoriale este dobândirea de venituri și a profitului. Cele două elemente financiare, veniturile și profitul, asigură în esență existența și durabilitatea activității antreprenoriale. Fără venituri și profit, actul antreprenorial creator nu se poate susține oricât de inovator ar fi el.

5) Antreprenoriatul are o latură reglementată de norme.
Antreprenoriatul, prin reglementare juridică devine o formă de proprietate organizațională ce trebuie să se subscrie unor proceduri legale de lucru, pentru asigurarea unui echilibru social și economic. O inițiativă aflată în afara formelor legale de reprezentare nu reprezintă activitate antreprenorială.

6) Antreprenoriatul este foarte dinamic și schimbător.
Antreprenoriatul evoluează într-o economie de piață în care există oportunități, provocări și numeroși factori de risc, la care antreprenorul trebuie să se adapteze rapid, sau pe care acesta trebuie să-i anticipeze pentru a le diminua consecințele negative sau a le maximiza efectele pozitive. Dinamica antreprenoriatului este direct proporțională cu schimbările tehnologice, economice, demografice, politice, culturale şi cu aspectele industrializării.

7) Antreprenoriatul este dependent de numeroși factori interni și externi.
Influența factorilor interni (dimensiunea, natura organizației, personalitatea și educația întreprinzătorului, cultura persoanelor implicate și a organizației) și a factorilor externi (specificitățile sistemului economic în care funcționează, conjunctura economiei naționale, piața pe care acționează firma) este o realitate ce nu poate fi nici negată și nici omisă atunci când vorbim de antreprenoriat, deoarece acești factori determină direcția de mers a oricărei activități economice.

8) Antreprenoriatul are un rol esențial în societate.
Dat fiind caracterul său competitiv, antreprenoriatul are un rol indispensabil sub aspect creativ și inovativ, fiind una dintre forțele ce provoacă și susține evoluția unei societăți umane. Societatea contemporană globală, cea bazată pe cunoștințe, este una susținută de cei mai inovatori agenți economici, deoarece în procesul competițional de câștigare a pieței, aceștia se provoacă unii pe alții să genereze în permanență produse cu un plus de noutate și semnificație pentru consumatori.