Anunţ de interes

Publicat în categoria : Informări

Începând cu data de 22 aprilie 2019, Asociația Valori Dobrogene, poate face înscrieri pentru cursurile de: CONTABIL, OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE ȘI PRELUCRAREA DATE, ELECTRICIAN CENTRALE, ELECTRICIAN CONSTRUCTOR, CAMERISTĂ HOTEL, inclusiv pentru TINERII ce au vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 24 de ani cu condiția ca acestea să urmeze simultan o formă de învățământ (studii liceale, postliceale, studii universitare, după caz). Dovada parcurgerii unei forme de învățământ se va face în baza unei adeverințe de elev sau student, sau a carnetului de elev sau student, avizate conform reglementărilor.

Restul condițiilor prioritare de acces rămân neschimbate, respectiv, persoanele interesate:
• Nu au loc de muncă;
• Sunt din județele Tulcea, Constanța, Galați sau Brăila;
• Depun documentele personale obligatorii și completează formularele specifice de înscriere.