Cariera și managementul carierei

Publicat în categoria : Informări

Fiecare persoană are, sau va avea la un moment dat, o istorie profesională pe care o putem desemna prin termenul general de carieră. Această istorie profesională este rezultatul interacțiunii dintre aspirațiile unei persoane și particularitățile lumii profesionale din mediul în care evoluează, motiv pentru care succesul în carieră este condiționat în esență de mai mulți factori.

Dacă alocăm puțină atenție definițiilor formulate pentru carieră de către specialiști, de-a lungul timpului, observăm câteva abordări extrem de interesante.

Astfel, Perlmutter și Hall (1992) defineau cariera ca fiind „ansamblul ocupaţiilor caracterizate prin instruire (training) şi experienţă, în care o persoană accede la poziţii superioare care necesită mai multă responsabilitate şi competenţă şi care asigură un răspuns financiar crescut din partea organizaţiei.”

Donald E. Super spunea „O carieră este o succesiune de profesiuni, îndeletniciri şi poziţii pe care le are o persoană în decursul perioadei active a vieţii”.
Pentru Gary Johns (1998) cariera era „o succesiune evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană, ca şi atitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului”.

Cele de mai sus ne conduc la câteva concluzii privind cariera şi anume:

  • Pentru a putea vorbi de carieră profesională trebuie să putem înregistra o succesiune de profesiuni, îndeletniciri, instruiri, poziţii, activităţi, experienţe şi roluri;
  • Particularităţile carierei profesionale, pentru fiecare individ în parte, sunt rezultatul opţiunilor sale şi a modului în care interesele, valorile, trebuinţele, aşteptările, experienţele, aptitudinile individuale se îmbină cu caracteristicile specifice unui post de muncă;
  • De-a lungul vieţii traiectoria carierei poate fi ascendentă sau descendentă în funcţie de opţiunea şi resursele individului.

Pornind de la aceste aspecte este important de conştientizat faptul că viaţa profesională a unei persoane, în acest secol al vitezei şi al tehnologiei, va fi extrem de dinamică şi trebuie să existe o deschidere personală, atentă şi constantă, în această direcţie. De asemenea e bine să înţelegem că o persoană îşi poate construi mai repede o carieră profesională atunci când îşi alocă, constant, timp pentru instruire, pentru stabilirea scopului său profesional, pentru autocunoaştere şi dezvoltare a acelor aptitudini şi abilităţi specifice domeniului în care doreşte să evolueze.