STUDIU DE CAZ – DEZVOLTAREA PROPRIULUI ATELIER DE CROITORIE

Publicat în categoria : Idei și Afaceri

DESCRIEREA IDEII

Absolventă a Școlii de arte pe filiera Design vestimentar, este interesată de valorificarea competențelor și cunoștințelor teoretice și practice dobândite într-o activitate privată derulată pe cont propriu.
Formă de învățământ finalizată a fost parcursă într-o perioadă de trei ani, fiind certificată cu un certificat de absolvire. Formarea a contribuit la consolidarea unor cunoștințe existente din domeniul confecționării articolelor de îmbrăcăminte, un domeniu de activitate îndrăgit de această persoană, deprins prin autoînvățare.

PREZENTAREA ETAPELOR NECESARE A FI PARCURSE PENTRU TRANSFORMAREA IDEII ÎN AFACERE

a) Identificarea și înființarea structurii economice legale sub care va funcționa propriul atelier de croitorie.

Acest prim pas este important și trebuie corelat cu viziunea persoanei privind anvergura pe care și-o dorește pentru viitor pentru activitatea economică derulată.
Conform legii și raportat la pregătirea certificată a acestei persoane, în situația în care aceasta alege să se limiteze la capacitatea personală de producție, eventual la cooptarea a maxim 4 persoane pentru acest proiect, ea poate opta pentru înființarea unei structuri economice de tip Persoană Fizică Autorizată (PFA) sau Întreprindere Individuală (II). Dacă persoanele angajate în proiect vor fi chiar membrii propriei familii, aceasta se poate gândi și la structură economică de tip Întreprindere Familială (IF).
În situația în care pe viitor dorește să se extindă, eventual să acceseze resurse financiare rambursabile (credite bancare) sau nerambursabile (fonduri naționale sau europene), se recomandă să înființeze o structură de tip S.R.L. / S.R.L.-D, deoarece sunt foarte greu, până la imposibil, de obținut fonduri financiare de la instituții de creditare sau de finanțare sub formă de PFA, II sau IF.
În fapt și în drept nu există o formă juridică ideală pentru derularea unei activități economice private, fiecare formă având un set de avantaje și dezavantaje. Pe cale de consecință este indicat să fie cunoscute aceste avantaje și dezavantaje pentru a face o alegere în cunoștință de cauză.

După stabilirea tipului de structură economică agreată, se va trece la înregistrarea ei la Oficiul Registrului Comerțului din județul de care aparține locația viitorului atelier, selectând din Nomenclatorul activităților economice naționale acele clase de activitate ce urmează a fi prestate efectiv.

b) Evaluarea costurilor inițiale obligatorii pentru începerea afacerii și potențialele surse de finanțare.

Al doilea pas important, ce poate fi și chiar se recomandă a fi derulat înainte de înființarea structurii economice, constă în evaluarea costurilor minime necesare pentru a putea obține produsele finite și a le vinde.
Costurile includ în acest caz:

Potențiale costuriObservații
Costuri capital social 200 ron, doar pentru SRL, SRLD.
Costuri redactare și înregistrare ORCDacă documentele sunt întocmite cu forțe proprii aceste costuri se reduc la cele de înregistrare la ONRC/ Monitorul official.
Costuri chirie spațiu producțiePoate fi gratuit dacă se alocă un spațiu din propria locuință, pentru început.
Costuri achiziție echipamente și unelte de lucru specifice: mașină de cusut, mașină de călcat, masa de călcat, foarfece, linie, centimetru, mobilier depozitare, casa de marcat, etc.Inițial se poate utiliza o mașină de cusut casnică, deoarece există modele foarte performante, urmând ca treptat să se achiziționeze echipamente industriale.
Costuri achiziție articole obligatorii SSM și PSI.Obligatoriu se va bugeta un stingător și o trusă medicală.
Costuri cu materia primă.Dacă se lucrează pe comandă acest cost se poate diminua substanțial.
Costuri pentru utilități: energia electrică, energie termică, apă curentă, salubrizare, telefonie, internet.Aceste costuri sunt direct corelate cu volumul de muncă și dimensiunea afaceri.
Costuri cu serviciile externalizate: contabilitate, juridice, SSM/PSI, etc.Acestea se negociază și se corelează cu dimensiunea afacerii.

În funcție de suma totală rezultată se va realiza evaluarea potențialelor surse financiare, respectiv dacă se vor folosi venituri proprii, familiale sau se vor identifica surse externe (prieteni, bănci, etc.).

c) Achiziționarea resurselor materiale minime obligatorii necesare activității productive.
În funcție de potențialul financiar și lista de priorități a afacerii, în această etapă se va proceda la achiziționarea resurselor materiale.

d) Realizarea primelor produse și promovarea afacerii în fața potențialilor cumpărători.
Produsele pot fi realizate la comandă sau nu, dar este important să identificăm cine este clientul nostru final (copii, femei, bărbați) și care sunt caracteristicile sale (din ce clasă socială face parte, stilul, potențialul financiar, etc.) pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor lui.
Strategia de promovare a produselor se poate baza prin:

  • Crearea unui brand, a unei identităţi specifice pentru produsele realizate, pentru a rămâne în memoria clienţilor şi a fi recunoscută cu uşurinţă.
  • Realizarea unor prezentări video a produselor, respectiv promovarea acestora prin intermediul reţelelor de socializare.
  • Dezvoltarea unor servicii de vânzare directă centrate pe satisfacerea clientului.

e) Comercializarea produselor
În conformitate cu obligațiile legale pentru orice produs vândut se va elibera un bon fiscal sau chitanță, însoțite sau nu de factură, în funcție de categoria cumpărătorului (persoană fizică sau persoană juridică).
f) Întocmirea documentelor financiar-contabile lunare, obligatorii, de raportare a activității economice.
Lunar, documentele financiare emise de firmă sau pentru firmă, vor fi înregistrate contabil, deoarece în baza lor se calculează impozitele datorate către Stat. Aceste acțiuni sunt specifice domeniului financiar-contabil, motiv pentru care, cu excepția cazului în care avem această pregătire și timp suficient, se recomandă externalizarea lor către experți în domeniu.