Finanțări naționale

Publicat în categoria : Finanțări

Programele de finanțare nerambursabilă, cu susținere de bugetul de Stat, ce pot fi accesate și de firme nou înființate, fiind deschise anual de către Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin organismele teritoriale sunt:

  • PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN RÂNDUL FEMEILOR DIN SECTORUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII. Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.
  • PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE. Obiectivul programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM-urilor din aceste sectoare.
  • PROGRAMULUI NAŢIONAL MULTIANUAL PENTRU SUSŢINEREA MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUI. Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone.
  • PROGRAMUL UNCTAD/EMPRETEC ROMÂNIA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII. Programul urmărește susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
  • PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ. Obiectivul îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
  • PROGRAMUL START –UP NATION. Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Caracteristic acestor programe este faptul că au un nivel foarte ridicat de competitivitate, motiv pentru care orice potențial solicitant trebuie să evalueze într-un mod cât mai realist, capacitatea de asumare a condițiilor de departajare, condiții ce sunt determinante în obținerea finanțării. Pe cale de consecință, chiar dacă se apelează la serviciile unui specialist în domeniul accesării de fonduri, este indicat ca orice potențial solicitant să citească și să depună un efort personal minim să înțeleagă aceste condiții și efectul generat de acestea în cursul perioadei de implementare și monitorizare.
Toate informațiile trebuie colectate din surse oficiale, context în care precizăm că, toate programele anterior enumerate, se regăsesc detaliate pe site-ul www.aippimm.ro