Cum îmi aleg un curs de formare?

Publicat în categoria : Informări

Iată o întrebare pe care orice persoană interesată de a se dezvolta profesional și-o pune la un moment dat.

OK, mi-am terminat studiile liceale, sau poate am reușit să finalizez doar 8 clase, sau poate le-am finalizat și pe cele universitare………oricum am ajuns într-un anumit moment la care apreciez că trebuie să-mi completez cunoștințele și informațiile, să le actualizez, pentru a fi sigur că mă voi descurca pe o piață a muncii atât de dinamică și mobilă.

Primul reper în alegerea unui curs este interesul meu față de un anumit domeniu de activitate. Cu alte cuvinte ce obiectiv profesional am eu pe termen scurt, mediu sau lung. Doresc să învăț o meserie? Doresc să avansez în ierarhie? Doresc să fiu sigur că în momentul în care se fac restructurări eu prin diversitatea competențelor deținute voi avea șanse crescute de a-mi păstra locul de muncă? Doresc să-mi schimb profesia pentru că ceea ce fac nu mă mai reprezintă? Doresc să-mi completez veniturile prin derularea, în paralel, și a altor activități economice? Iată tot atâtea întrebări care îmi pot oferi repere prin care îmi pot stabili obiectivele profesionale proprii.

Important e, să știu, că formarea profesională bazată pe diverse cursuri de instruire poate fi: acreditată și neacreditată instituțional. Atunci când este acreditată voi obținute la final și un document, de regulă un certificat sau diploma de absolvire, prin care îmi sunt certificate competențele dobândite și de către instituții publice abilitate (ex. Ministerul muncii, Ministerul Educației, CECCAR, etc ). Formarea profesionala neacreditată furnizează diverse sesiuni de instruire la finalul cărora se pot elibera certificate de participare, documente care atestă participarea la acea sesiune. Încadrarea într-o categorie sau alta nu implică automat și clasificarea unui curs în bun sau rău ci doar recunoașterea lui raportat la anumite norme și documente legislative în vigoare.

Apoi trebuie să știu că un curs poate fi:

• De inițiere – constă în furnizarea unui minimum de cunoștințe și abilități într-un domeniu de activitate nou pentru mine dar de interes
• De specializare – constă în furnizarea de cunoștințe și abilități într-un domeniu de activitate nou dar adiacent formării mele de până la acel moment, formare formală, non formală sau informală
• De perfecționare – constă în dezvoltarea abilităților existente în cadrul pregătirii mele de bază
• De calificare – constă în furnizarea cunoștințelor și abilităților esențiale pentru obținerea unei calificări într-un domeniu

Alegerea cursului implică ulterior alegerea furnizorului de formare, moment la care poate evalua piața și solicita o convorbire față în față pentru a mă asigura că am ajuns acolo unde trebuie.

De cele mai multe ori nu știm să ne alegem cursurile de formare. Nu știm ce ne interesează sau nu știm ce curs ne poate satisface nevoile și interesele directe. În acest caz am două variante. Prima varianta ar fi să fac singur un studiu de piață, să caut informații, să mă documentez. In acest sens un punct de pornire ar fi denumirea ocupației pe care mi-o doresc așa cum este ea detaliată în COR (codul ocupațiilor din România), apoi căutarea standardului ocupațional aferent acelei ocupații. O altă variantă ar fi să solicit sprijinul unui consultant în formare, care pornind de la interesele mele, pregătirea mea profesională, obiectivele mele să-mi poată recomanda cursurile utile.

Indiferent de metoda și mijlocul ales este important să subliniem faptul că formarea profesională este un demers continuu, bineînțeles dacă ne dorim performanța profesională. La acest moment există și cursuri gratuite furnizate prin proiecte cu finanțare nerambursabilă, cursuri ce pot fi valorificate de cei deschiși către formare.
Important este să participați la formare, să aveți o atitudine deschisă indiferent de conjunctura care v-a adus în acel cadru și din fiecare sesiune de formare la care participați să luați lucrurile bune, pozitive, pentru ca în mod sigur ele se vor reflecta în mod benefic atât în viața voastră profesională și, de ce nu și în cea personală.