PRAGMATISMUL AFACERII PASIUNE

Publicat în categoria : Idei și Afaceri

Pragmatismul afacerii pasiune, sau cum să facem ca o idee de afaceri născută dintr-o pasiune să devină o afacere de succes, reprezintă o parte foarte importantă chiar dacă aparent se află la polul opus al conceptului de pasiune.

Dacă suntem corecți și realiști vom recunoaște însă faptul că orice pasionat este în primul rând un om, deci are și el necesități zilnice pentru supraviețuire și conviețuire, deci munca lui trebuie plătită.

Faptul că el face o muncă cu mult drag este un atu pe care noi trebuie să-l vedem și valorificăm pentru propriul interes de cumpărător, plătind însă prețul corect pentru munca depusă, astfel încât Universul să resimtă echilibrul și mulțumirea ambelor părți.

Punctul forte al unei activități economice bazată pe o idee născută din pasiune, este faptul că aceasta are foarte clar definit obiectivul afacerii ca și tip de produs sau serviciu ce se dorește a fi realizat.

Fiind cunoscut într-un mod clar ce tip de produs/serviciu se va realiza, vom putea evalua corect pasiunea din perspectiva resurselor necesare.

În cazul afacerilor ce pornesc de la o pasiune vom avea primordial următoarele specificități:

a) Resursa umană.
Aceasta resursă este chiar pasionatul, dar, alături de el acesta va avea nevoie de acele persoane ce-l vor ajuta să se conformeze la diverse aspecte complementare ale unei afaceri cum ar fi: reglementările legale de funcționare, marketing, promovare și alte asemenea.

Prioritară va fi dezvoltarea unei relații de colaborare cu un expert din domeniul financiar – contabil și fiscal pentru a se conforma periodic la obligațiile față de Stat (raportări, avize, autorizații, după caz), celelalte putând fi consolidate pe parcurs.

b) Resursa materială.
Această resursă include materia primă și echipamentele de lucru folosite în realizarea produselor sau a serviciilor. Pentru fiecare produs realizat trebuie estimate costurile alocate pentru achiziționarea materiei prime și costurile de amortizare ale echipamentelor folosite în procesul muncii. Aceste costuri contribuie la stabilirea prețului final al produsului / serviciului realizat.

c) Resursa de timp.
Această resursă este cea mai prețioasă pentru că, timpul alocat unei activități la un moment dat nu mai poate fi recuperat niciodată.

De acea vom observa că, atunci când stabilim prețul unor produse realizate manual, timpul va reprezenta unul dintre factorii care conduc la stabilirea unui preț mai mare față de produsele realizate industrial, în masă.

d) Resursa financiară.
Aceasta este esențială și se intercondiționează cu toate celelalte.
Lipsa ei pentru început nu trebuie să descurajeze ci doar să provoace pasionatul să o caute prin buzunarele celor care o au (familie, prieteni, bancă…) sub rezerva și promisiunea că, într-o zi, ea va fi înapoiată.

Adunând și împărțind toate aceste resurse trebuie stabilit prețul produselor. Acest preț trebuie să reflecte corect munca, calitatea și satisfacția. Nu trebuie să avem prețuri mici pentru a exista pe o piață economică. Dimpotrivă s-ar putea ca tocmai acele prețuri mici să ne scoată din piață pentru că nu ne acoperim cheltuielile. Trebuie să avem prețurile noastre, justificate în capul nostru în baza propriilor principii și valori de funcționare și ofertare. Nu trebuie să justificăm nimănui prețurile pe care le avem și nu trebuie să ne simțim vinovați pentru prețurile noastre, dacă cumva sunt mai mari, pentru că nu obligăm pe nimeni să cumpere de la noi.

O afacere începută din pasiune are avantajul că poate demara într-o formă simplificată de funcționare, urmând a se complica și completa pe parcurs, motiv pentru care, orice persoană pasionată de ceva anume ar putea să se gândească la modul în care poate valorifica această pasiune personală transformând-o într-un mod de viață personală și profesională.