UN INSTRUMENT DE LUCRU ESENŢIAL ÎN PROIECTE

Publicat în categoria : Finanțări

Un instrument de lucru care îţi poate asigura succesul în accesarea, implementarea şi sustenabilitatea unui proiect cu fonduri nerambursabile este … planul de afaceri, cu condiţia de a depăşi nivelul de percepţie de „formular” ce trebuie completat ca anexă la cererea finanţatorului.

Cu alte cuvinte un plan de afaceri nu este un „alt” element birocratic ce trebuie întocmit pentru a obţine o sumă de bani de la un finanţator ci reprezintă cheia spre succes în condiţiile în care va reuşi să surprindă, în mod realist, interdependenţele dintre obiective, acţiuni, resurse, costuri, timp, clienţi, strategii de marketing, riscuri şi profit. El poate deveni în mod practic instrumentul prin intermediul căruia TU, ca beneficiar de fonduri nerambursabile, poţi conduce şi controla, în mod real, întregul proces de implementare şi dezvoltare a afacerii abordate.

În consecinţă una dintre sarcinile prioritare ce trebuie realizate pentru a accesa un program de finanţare este de a concepe un plan de afaceri foarte bun, capabil simultan să transpună şi să facă conexiunea dintre ideea de afaceri structurată în minte şi realitatea practică care, de cele mai multe ori este mai dură decât ne-am dori să fie. Pentru a reuşi această performanţă trebuie întotdeauna să alocăm timp şi efort în pregătirea lui, să ne informăm, să colectăm date, să privim în „curtea” competitorilor, să facem estimări realiste, să vedem şi să acceptăm punctele slabe.
Premisele de la care pornim în dezvoltarea planului de afaceri sunt foarte importante deoarece influenţează toate deciziile ulterioare, dar trebuie să conştientizăm faptul că datele nerealiste şi discrepanţele sunt uşor detectate de experţii evaluatori. De multe ori, din dorinţa de a primi finanţarea, întreprinzătorii au tendinţa de a face o prezentare pregnant „roză” a ideii din planul de afaceri, ignorând sau diminuând artificial competiţia, riscurile, manipulând planificarea cash-flow-ului (banilor disponibili) în direcţia dorită de ei, iar ulterior în implementare se lovesc cu capul de pereţi.

Bineînţeles că este indicat să fim optimişti şi capabili să ne asumăm anumite riscuri, deoarece însăşi statutul de întreprinzător recomandă acest lucru, dar în proiecte este important să o facem în mod echilibrat şi asumat, asigurându-ne asul din mânecă, acel plan de rezervă la care să putem recurge atunci când scenariile negative se materializează.

Important de precizat este şi faptul că pregătirea unui plan de afaceri este un proces dinamic, solicitând pe parcurs: îmbunătăţiri, completări, modificări de conţinut, unele de ultimă oră, motiv pentru care trebuie să fiţi conectaţi la solicitările finanţatorului până în ultima clipă de dinaintea depunerii cererii de finanţare spre evaluare.

Prin urmare dacă doriţi să accesaţi surse de finanţare nerambursabile sau, dacă vă doriţi pur şi simplu să vă dezvoltaţi afacerea, puteţi începe să vă elaboraţi propriul plan de afaceri, oferindu-vă răgazul de a vă apleca gândurile asupra tuturor aspectelor cu care vă veţi intersecta în activitatea de business de zi cu zi.

Succes şi Inspiraţie!