Antreprenorul

Publicat în categoria : Antreprenoriat

CE ZIC SPECIALIȘTII DESPRE ANTREPRENOR?

ANTREPRENORUL este o persoană activă, cu idei inovatoare, care posedă abilități și calități de lider, deține sau obține resursele financiare de care are nevoie pentru înființarea unei întreprinderi, își asumă riscuri în această privință, formează o echipă puternică pentru a dezvolta o afacere profitabilă și acționează în această direcție.

ANTREPRENORUL este cel care în baza unei idei de afaceri, singur sau împreună cu alte persoane, înființează o întreprindere, produce bunuri materiale sau prestează diverse servicii clienților, în condiții de concurență loială, cu scopul obținerii de profit.

ANTREPRENORUL este o persoană care acceptă angajamentul total, muncește mult, adesea fără concedii și se dedică totalmente rezultatelor propuse. El recunoaște când a greșit și o ia de la capăt cu forțe proaspete.
Unui Antreprenor i se mai poate zice: Întreprinzător, Afacerist, Patron, Persoană Fizică Autorizată.

ANTREPRENORIATUL este o activitate independentă, desfășurată conform legislației în vigoare și orientată către obținerea unui profit ca urmare a comercializării produselor, a prestării de servicii sau realizare de produse.

ANTREPRENORIATUL este o alternativă pentru orice persoană să-și creeze propriul loc de muncă în propria afacere, atunci când piața economică nu-i oferă acel loc de muncă capabil să-i satisfacă nivelul de pregătire, interesele profesionale și remunerația dorită pentru munca prestată.